top of page

Löner

Inom bokföring är det viktigt att hålla reda på alla utbetalningar till anställda, detta inkluderar löner och skatter. Löner är det belopp som ett företag betalar ut till sina anställda för arbete utfört under en viss period. Skatten är det belopp som ska betalas till staten för att täcka statens utgifter och finansiera olika projekt.

För att hålla reda på löner och skatter måste företaget skapa löne- och skatteunderlag. Detta är dokument som visar hur mycket lön varje anställd har fått utbetalt och hur mycket skatt som ska betalas. Dessa underlag ska sedan lämnas in till Skatteverket varje månad.

Företaget är också ansvarigt för att ta ut och betala skatt till staten på lönerna. Detta görs genom att skatta lönerna med en fast skattesats som är baserad på lönenivån. Lönerna ska också redovisas för A-skatt och arbetsgivaravgifter.

Det är viktigt att utbetalningar av löner och skatter hanteras korrekt för att undvika eventuella böter och problem med Skatteverket. Vi på EnterAct Ekonomi AB erbjuder hjälp med att skapa löne- och skatteunderlag och säkerställa att allt hanteras korrekt.

Viktigt att löner blir rätt

Utbetalning av löner är en av de viktigaste uppgifterna för ett företag, och det är viktigt att det görs rätt. En felaktig utbetalning kan leda till konsekvenser som höga skatter och avgifter, straffavgifter från Skatteverket och eventuella arbetsgivaravgifter. Det kan även skada företagets rykte och skapa missnöjda medarbetare. Därför är det viktigt att ha korrekta och uppdaterade löneuppgifter och att utbetalningarna sker på rätt tid och med rätt belopp. På EnterAct Ekonomi AB ser vi till att allt går rätt till och hjälper dig att undvika eventuella problem. Vi ser till att dina löner och skatter utbetalas korrekt, så att du kan koncentrera dig på ditt företags verksamhet.

Beräkna lönen: Det första steget är att beräkna den totala lönen för varje anställd, inklusive eventuella tillägg eller ersättningar.

Skatta lönen: Lönen ska skattas enligt gällande lagar och regler. Detta innebär att rätt skatt dras från lönen innan den betalas ut till den anställda.

Registerföra löner: Lönerna ska registreras i företagets bokföring för att följa lagar och regler och för att kunna redovisa det i årsredovisningen.

Utbetala lönen: Sist men inte minst, lönen ska betalas ut till den anställda på den tidpunkt som är avtalad eller enligt gällande lagar och regler

Vi hjälper dig!

Löner är som en god natts sömn - något man inte kan leva utan! Men vi vet också att det kan vara en mardröm att hålla reda på alla regler och rättigheter. Men oroa dig inte! På Enteract Ekonomi AB har vi löneexpertisen som du behöver för att sova tryggt. Vi sköter allt från löneuträkningar till avstämning av skatter och avgifter så att du kan fokusera på viktigare saker som att växa ditt företag. Plus, med vår lite humoristiska touch, kommer lönehanteringen inte kännas som en plåga utan snarare som en mjuklandning. Låt oss ta hand om det så att du kan få en god natts sömn igen!

Passion for your business, for real!

bottom of page