top of page

Bilda Aktiebolag

Att bilda ett aktiebolag innebär att man skapar en juridisk person som är helt fristående från bolagets ägare och verkställande direktörer. Aktiebolaget äger egna tillgångar, är ansvarigt för egna skulder och kan ingå avtal och förvärva rättigheter och skyldigheter. Aktiebolaget ägs av aktieägarna, som investerar i bolaget genom att köpa aktier. Aktiebolaget styrs av en styrelse och leds av en verkställande direktör. Aktiebolaget är också skyldigt att följa bolagslagstiftningen och att lämna årsredovisningar till Bolagsverket.

Är det svårt att bilda ett aktiebolag?

Att bilda ett aktiebolag kan verka svårt och krångligt, men med rätt hjälp och rådgivning kan det vara en smidig process. På Enteract Ekonomi AB kan vi erbjuda professionell hjälp med allt från att skapa bolagsdokumenten till att hjälpa till med de juridiska aspekterna av att starta ett bolag.

Fördelarna med att bilda ett aktiebolag är många. Ett aktiebolag är ett eget juridiskt företag med egen personlighet, vilket innebär att det är fritt från eventuella personliga skulder. Det ger också möjlighet att få in fler investerare och ägare i bolaget, och det ger också en högre respekt och trovärdighet från kunder och samarbetspartners. Dessutom är det möjligt att ta ut utdelning på vinsten, vilket kan vara en fördel om man vill tjäna pengar på sitt företag.

Genom att välja Enteract Ekonomi AB som din redovisningskonsult, kan du vara säker på att vi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig att bilda ett aktiebolag på ett professionellt och smidigt sätt. Vi kan hjälpa dig med allt från att skapa bolagsdokumenten till att hjälpa till med de juridiska aspekterna av att starta ett bolag och får dig på rätt väg för att starta och driva ett framgångsrikt företag.

Registrering och dokumentation: Det finns många olika formulär och dokument som måste fyllas i och skickas in när man bildar ett aktiebolag. Det kan vara svårt att veta vilka som behövs och hur man ska fylla i dem på rätt sätt.

Plus cyan.png

Insamling av aktiekapital: För att bilda ett aktiebolag måste man samla in ett visst belopp i aktiekapital. Detta kan vara svårt, speciellt om man inte har erfarenhet av att söka investeringar.​

Val av styrelse och ledning: När ett aktiebolag är bildat, måste man välja en styrelse och ledning för bolaget. Det kan vara svårt att hitta lämpliga personer och komma överens om rollerna.

Plus mörkblå.png

Skatter och avgifter: Att bilda och driva ett aktiebolag innebär också att man måste sköta skatter och avgifter på ett korrekt sätt. Det kan vara svårt att veta vilka regler och rutiner som gäller och hur man ska hantera detta på ett korrekt sätt.

Vi hjälper dig!

Att starta ett aktiebolag kan verka som en svår och komplicerad process, men med hjälp från oss på Enteract Ekonomi AB blir det plötsligt mycket enklare. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företagare att starta aktiebolag och kan guida dig genom hela processen.

För det första är det viktigt att ha rätt dokumentation i ordning. Vi hjälper dig att samla ihop allt som behövs för att registrera bolaget hos Bolagsverket. Detta inkluderar bland annat stadgar, underskrifter och verkliga ägare.

För det andra är det viktigt att ha rätt ekonomiska förutsättningar för att starta ett aktiebolag. Vi hjälper dig att skapa en affärsplan och en budget för att säkerställa att du har tillräckligt med kapital för att komma igång.

För det tredje är det viktigt att ha rätt juridiska förutsättningar. Vi hjälper dig att välja rätt bolagsform och att skapa avtal med eventuella samarbetspartners eller kunder.

För det fjärde är det viktigt att ha rätt redovisning och bokföring. Vi hjälper dig att skapa rätt system för att hålla koll på alla ekonomiska transaktioner och att hålla dig uppdaterad med skatte- och avgiftsregler.

Så om du är redo att ta nästa steg och starta ditt eget aktiebolag, tveka inte att kontakta oss på Enteract Ekonomi AB. Tillsammans kan vi skapa en värld av möjligheter för ditt företag.

Passion for your business, for real!

bottom of page