top of page

Bokföring

Bokföring är en viktig del av att driva ett företag. Det handlar om att samla in, registrera och förvalta information om företagets ekonomi. Det är viktigt för att hålla koll på inkomster och utgifter, samt för att få en översikt över företagets ekonomiska situation. På EnterAct Ekonomi AB gör vi detta till en kul och smidig process för våra kunder. Vi hjälper till att samla in och registrera informationen, så att företagaren kan fokusera på att driva företaget och växa. Vi håller oss även uppdaterade med de senaste lagarna och reglerna, så att allt är i ordning och rätt. Låt oss ta hand om det tråkiga och låt dig fokusera på det roliga med att driva ett företag.

Varför bokföring är så viktigt

Bokföring är processen att registrera alla ekonomiska transaktioner som ett företag gör. Detta inkluderar inkomster, utgifter, fakturor, leverantörsbetalningar och alla andra ekonomiska händelser. Bokföring är ett krav enligt svensk lag och är en viktig del av att sköta ett företag ekonomi.

För att bokföra i Sverige som företagare behöver man ha ett eget bokföringsprogram eller anlita en bokföringsbyrå som oss på EnterAct Ekonomi AB. Vi hjälper till att skapa en bokföringsplan, sätta upp rätt konton och rutiner för att registrera alla transaktioner på ett korrekt sätt. Detta inkluderar även hjälp med att följa lagkrav och skapa årsredovisningar. Vi gör detta på ett professionellt och korrekt sätt så företagare kan fokusera på sin verksamhet. Samtidigt gör vi det roligt och enkelt för dig som företagare att hålla koll på din ekonomi.

Bokföring är viktigt för att du ska kunna få en överblick över din verksamhets ekonomi och se hur den utvecklas.

Det ger dig möjlighet att planera och budgetera inför framtiden, samt att ta viktiga affärsbeslut.

Bokföring krävs för att kunna lämna in korrekta skatter och avgifter till myndigheter.

Det hjälper dig att hålla kontroll på dina kostnader och inbetalningar, samt att undvika eventuella böter för att inte följa lagstiftningen.

Vi hjälper dig!

På Enteract Ekonomi AB är vi experter på bokföring och vi kan hjälpa dig att sköta det på ett effektivt och korrekt sätt. Vi erbjuder professionell hjälp med allt från fakturering och betalningar till årsredovisningar och löner. Våra erfarna redovisningskonsulter har den kompetens och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig att hålla ordning på dina ekonomiska affärer och följa lagar och regler. Vi ger dig också en trygghet i att veta att din bokföring är i goda händer. Låt oss ta hand om det så att du kan fokusera på att driva och utveckla ditt företag. Välj Enteract Ekonomi AB för enkel och säker bokföring.

Passion for your business, for real!

bottom of page