top of page

Årsredovisning

En årsredovisning är en årlig rapport som företag och organisationer skickar till sina aktieägare, styrelse, kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter. Den innehåller information om företagets ekonomiska ställning, resultat och verksamhet under det gångna året. Årsredovisningen ska enligt lag vara upprättad senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Årsredovisningen består vanligtvis av ett antal olika delar, inklusive en balansräkning som visar företagets tillgångar och skulder på ett visst datum, en resultaträkning som visar hur företaget har presterat under det gångna året, en noteringsdel som ger mer detaljerad information om företagets verksamhet och en förvaltningsberättelse där det beskrivs verksamhetens utveckling och företagets mål och strategier.

Varför är en årsredovisning viktig

Årsredovisningen är ett viktigt verktyg för företag att visa sin ekonomiska ställning och prestanda för intressenterna. Det ger transparens och ansvar för företaget och skapar förtroende för dess ledning. Årsredovisningen är också viktig för företagets kreditvärdighet och används av finansiella institutioner för att bedöma företagets förmåga att betala tillbaka lån. Den innehåller också information som kan användas för att fatta informerade beslut avseende företagets verksamhet och strategi. Årsredovisningen är även ett viktigt verktyg för kommunikation med aktieägare, kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter. Enligt lag är det också ett krav att skicka in och offentliggöra årsredovisningen senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

Transparens och ansvar: Årsredovisningen ger en öppen och transparent bild av företagets ekonomiska ställning och resultat, och gör det möjligt för intressenterna att bedöma företagets prestanda. Detta bidrar till att skapa förtroende för företaget och dess ledning.

Plus cyan.png

Kreditvärdighet: Årsredovisningen är ett viktigt dokument för företagets kreditvärdighet och det används av banker och andra finansiella institutioner för att bedöma företagets kreditvärdighet och förmåga att betala tillbaka lån.

Kommunikation: Årsredovisningen är ett viktigt verktyg för att kommunicera med företagets aktieägare, kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter, och informera dem om företagets verksamhet och resultat.

Plus mörkblå.png

Lagstadgade krav: Enligt lag ska företag upprätta årsredovisning och det är ett lagstadgat krav att skicka in årsredovisningen till aktieägare och offentliggöra den senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

Vi hjälper dig!

Årsredovisningar kan vara en riktig plåga, men inte när du har oss på Enteract Ekonomi AB som redovisningskonsulter i din corner! Vi tar hand om allt det tråkiga så att du kan fokusera på att växa ditt företag och tjäna pengar. Med oss på din sida behöver du aldrig oroa dig för att missa någon deadline eller göra något fel i din årsredovisning. Vi är som en superhjälte för din ekonomi! Så låt oss ta hand om det tråkiga så att du kan fortsätta att vara en hjälte för ditt företag.

Passion for your business, for real!

bottom of page